dijous, 4 d’agost de 2016

Com va néixer el Museu de Rubí


El Museu de Rubí, el de tota la vida, és un dels museus de temàtica local més antics del nostre país.

Una de les sales del primer Museu.

Ja el 1923 hi havia la idea, per part del vicari Antoni Malats, d'arranjar una sala del Casal Popular, entitat vinculada a la parròquia de Sant Pere, per allotjar el que seria un museu local. Actualment l'edifici està ocupat per l'Escola Montserrat, també vinculada a la comunitat catòlica de Rubí.

Edifici on s'allotjava el Museu de Rubí

Mn. Dr. Guardiet va recollir la idea de fer aquest museu, que constaria de quatre seccions: artística, etnogràfica-folklòrica, d'història natural i d'indústrial local.

Mn. Guardiet

Els primers materials que el nodriren foren peces arqueològiques procedents de Can Fatjó, on l'Institut d'Estudis Catalans hi havia fet interessants excavacions, a les quals s'ajuntaren les que composaven la col·lecció de Joan Roura (aficionat rubinenc a l'arqueologia); objectes retirats del culte religiós que eren consrvats a les golfes de la rectoria, i aportacions populars, com ceràmica, vidre, mobiliari...

Sala amb objectes religiosos i arqueològics

La inauguració va tenir lloc el 29 de juny de 1924, diada de Sant Pere. Es constituí un primer patronat composat pel Dr. Guardiet, mossèn Antoni Malats, Joan Roura, Josep Vilanova (que també era professor de les Escoles Ribas) i el pare caputxí Basili de Rubí.

Una altra sala del primer Museu de Rubí

Ja en aquella època s'hi feien exposicions temporals, a més de la permanent. Aquestes mostres, que versaven moltes vegades sobre temes religiosos, s'inuauguraven per Festa Major (juny) i per Sant Roc (setembre).

Exposició temporal de 1926

Es va nomenar el mateix 1924 un primer conservador, que fou Josep Serra i Rosselló.

El primer conservdor del Museu, J. Serra

Cal dir que el Museu de Rubí sempre ha estat una institució vinculada a la parròquia de Sant Pere de Rubí i que el president del patronat que el regeix és el rector d'aquesta parròquia, fins als nostres dies.

El 1930 es va traslladar part dels fons del Museu a un altre local situat al carrer de Coello, ja que les sales del Casal Popular s'havien quedat petites, davant el gran volum de donacions.

També és el 1930 quan es funda el patronat definitiu, la principal missió del qual és custodiar els fons museístics. Dins aquest patronat hi havia personalitats vinculades al Museu, que ja hem esmentat anteriorment, a més del conservador. El president, ja ho hem dit, era el rector de la parròquia.

La rectoria de Sant Pere, seu del patronat del Museu

Aquesta estructura s'ha mantingut quasi inalterable, llevat d'alguns canvis jurídics els anys 80, fins als nostres dies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada