dimecres, 25 de setembre del 2019

Les escoles de Rubí als últims anys del franquisme (1970-1975).

Presentem un nou capítol de la història de l'educació a Rubí. Atès que l'última entrada del blog oferírem una visió general del Rubí dels anys 70, aquesta vegada agafarem la lupa i ens fixarem en la situació dels centres escolars a la vila durant els últims anys del franquisme, una època en què l'allau immigratori dels 60 i 70 provocà notables problemes de manca de places escolars que a poc a poc anaven sent solucionats, no sense obstacles.

El 1970 es va aprovar una nova Llei General d'Educació que venia a substituir l'antiquíssima Llei Moyano, de la segona meitat del segle XIX! Va sorgir l'Educació General Bàsica (EGB), per a infants de 5 a 14 anys, seguida del BUP (Batxillerat Unificat Polivalent), que durava tres anys, per acabar amb el COU (Curs d'Orientació Universitària), que preparava l'ingrés a la Universitat. Per qui volia fer un activitat professional, després de l'EGB, estava la Formació Professional (FP), dividida en dos cicles. Aquest esquema es va mantenir fins els anys 90 (aparició i implementació de la LOGSE el 1990).

Infants de l'Escola Balmes, antiga Acadèmia Balmes, els anys 70. Web del centre.

Com a aspectes més curiosos de la nova llei, hem de dir que es varen suprimir les classes dels dissabtes al matí i en el seu lloc es varen realitzar diverses activitats que avui diríem "extraescolars", com visites a fàbriques (era una mena d'obsessió a les escoles durant els anys 70) o a altres institucions, monestirs, alguns museus de Barcelona...

Tot estava encara sotmès i inspeccionat per les autoritats del règim i no es podria transgredir cap principi del "Movimiento Nacional", si bé moltes escoles, especialment privades com els Maristes o la Schola, ja no feien cantar el "Cara al Sol" i impartien un ensenyament més progressista i obert.

Apuntem que les institucions, malgrat els intents de fer una nova llei més "democratitzadora", no van destinar molts recursos per a la seva implementació (com expliquen J. Parras i M. Santirso en el seu llibre Rubí als pupitres)

Però no només això: ja hem apuntat que el principal problema del moment era la manca d'espais per construir nous centres com a resultat de la gran necessitat de places escolars. A mitjans dels 70 hi havia a Rubí 8.000 infants en edat escolar.

Esmentarem tot seguit els centres escolars que hi havia a la vila de Rubí el 1975. En aquella època, recordem-ho, la població era dirigida per Manuel Murillo, fervent seguidor de les doctrines del "Movimiento".

Escoles públiques

- 25 Años de paz

Quant a escoles públiques, hem d'esmentar la "25 Años de Paz", actual Pau Casals, que havia estat inaugurada el 1965 als horts de la casa de cal Met Lleó, amb 16 aules, una biblioteca i una sala d'actes. Poc després s'hi instal·laria un menjador i és que moltes escoles disposarien d'aquest servei a partir de finals dels 60.  El 1978 canviaria de nom per dir-se "Pau Casals".

Col:legi 25 Años de Paz. Web del centre.

- 25 de Setembre

Creada el 1966, comptava en el seu inici amb 600 places. Fou construïda per escolaritzar els nens i nenes de les famílies supervivents de la rierada del 1962. Com és prou sabut, el barri, nascut el 1963 fou destinat a donar-los habitatge.

- Joan Maragall

Es va inaugurar el 1971 com a resposta a la gran demanda de places escolars. El principal problema era que estava situada molt lluny del centre de la població, al costat de la masia de Can Santpere.

Col·legi Joan Margall. AMRU

- Guarderia Municipal

Amb 175 places per a preescolars, estava gestionada per la "Delegación Femenina" i fou creada el 1971. Actualment és l'Escola Bressol Municipal.

Escoles privades

- Regina Carmeli

Creat el 1914 per les Germanes Carmelites de Sant Josep, és un dels centres escolars actius més antics de Rubí. El convent i l'escola foren ampliades el 1968 i el 1970 es va inaugurar el nou centre. A més d'EGB també impartia Formació Professional.

Part més antiga del Col·legi Regina Carmeli. Foto J. Vilalta

- Escoles Ribas

No detallarem moltes coses d'aquest centre, inaugurat el 1916 i considerat com un dels més avançats de l'època, ja que remetem a diverses entrades del blog que en parlen, Els anys 70 també impartia FP i comptava també amb un equip de futbol infantil.

Escoles Ribas el 1962. Foto cartotecadigital.icc.cat

- Escuela de Nuestra Señora de Montserrat

Fou inaugurada el 1919 com a resultat de la gran obra del Dr. Josep Guardiet. A principis dels 70 es van obrir unes 20 aules més per poder portar a la pràctica la llei que establia l'EGB i el preescolar.  Actualment depèn del Bisbat de Terrassa i s'anomena Escola Mare de Déu de Montserrat.

Alumnes de Nuestra Señora de Montserrat, anys 70. Foto Sebastiàn Beteta.

Sant Josep Oriol

Situada al costat de la masia de Ca n'Oriol, des de 1949, gestionada en un principi per l'Obra de la Visitació de Nostra Senyora i després, a partir del 1992, pels germans Maristes, estava destinada a nens orfes i malalts, fins a 1997. Posteriorment passà a dependre de la parròquia de Sant Pere i actualment és una casa de colònies i seu del Liceu Politècnic.

Casal de Ca n'Oriol. Foto cartotecadigital.icc.cat

- Acadèmia Almi-CEMI

Es trobava situada a un pis de l'edifici annex al que allotjava la Biblioteca i el Museu, enderrocat el 1988.  Els anys 70 es va traslladar al carrer de Terrassa, al lloc on fins fa uns anys hi havia l'escola d'adults,  i va rebre el nom de Col·legi de Maria Immaculada (Almi-CEMI), dirigida per Maria Teresa Esmerats. No obstant, al quadre del llibre de Parras i Santirso on s'esmenten els centres escolars de Rubí al cus 1974-1975 són ressenyades com a dos col·legis diferents. També impartia Formació Professional  a uns 20 alumnes.

Aspecte actual del lloc on era l'Almi-CEMI. 

- Acadèmia Abad

Comprenia alumnes d'edat preescolar i d'EGB. En total, un centenar.

- Col·legi Balmes

Es va fundar a partir de l'antiga Acadèmia Balmes, creada el 1964 per Ramón Gonzalo, i és un dels centres que als anys 70 també oferia la Formació Professional. Amb un 800 alumnes, era una de les escoles més importants del Rubí d'aquella època. Sempre ha estat privada, però laica a la vegada. S'ubicava a una bella casa modernista que habità Mercè Plantada i recentment han edificat al carrer de la Plana de Can Bertran noves instal·lacions.ç

Aspecte actual del Col·legi Balmes. Foto J. Vilalta

Schola

Situada al carrer de Sant Pere, al lloc on s'havia ubicat la Cooperativa La Rubinense, va sorgir el 1964.  Encara que privada, tenia un caire força progressista per l'època. Als 70 es va crear un Centro de Actividades Schola on es feien abundants activitats recreatives a més d'alguna de caire cultural. A més, va ser un dels primers centres on s'impartiren classes en català.

Edifici de la Schola el 1968. Foto S. Casanovas

- Liceu Politècnic

Fou fundat el 1965 i es trobava al carrer d'Apel·les Mestres, on encara continua en la seva secció de Preescolar i Primària, a punt de traslladar-se a la masia de Ca n'Oriol (notícia del 2018). Impartia als anys 70 la Preescolar i l'EGB.

Liceu Politècnic, al carrer d'Apel·les Mestres, a l'actualitat.

- Germans Maristes

Des de 1967, els germans Maristes gestionen l'edifici situat dalt d'un turonet situat entre les Escoles Ribas i la fàbrica Josa, al carrer de Magallanes. Fou edificat aprofitant les estructures abandonades del projecte d'escoles graduades de la II República. Als anys 70, pel que fa a les ecoles privades de Rubí, era el centre amb més alumnes, seguit de les Escoles Montserrat i la Balmes. Eren un centre religiós, però totalment desvinculat de les directrius del règim i amb un caire progressista.

Col·legi Maristes fa pocs anys. Foto J. Vilalta

- Guarderies privades

Pel que fa a Preescolar, tenim constància de l'existència als anys 70 de dues guarderies; L'Ixent, amb 75 nens i nenes al curs 1974-75, que es va obrir el 1968 al nou barri de Las Torres i que encara continua activa, i Baldufa, amb 85 infants.

En suma, si fem cas a l'estudi de Parras i Santirso, el curs 1974-1975 hi havia 1.860 nens i nenes a l'educació preescolar, 5.550 cursaven EGB, 95 fien els estudis de BUP i COU, mentre que 500 estaven a la Formació Professional (que era impartida per centres privats com l'Almi, la Balmes, la Montserrat i el Regina Carmeli).

Els anys 70 foren una dècada de gran creixement demogràfic i, per tant, de gran necessitat d'escolarització de la nova generació de rubinencs i rubinenques. Tots els centres, privats i públics, contribuïren amb el seu esforç a la seva formació com a persones.