dijous, 1 de gener del 2015

La difusió del nostre patrimoni arqueològic

Des de l'abril de 2011, amb l'article de Jordi Vilalta sobre "El moí romà de can Ramoneda", el Diari de Rubí, fidel a la seva labor d'informar a tota la ciutadania de Rubí, ha anat col·laborant amb la nostra tasca de dovulgació dels elements larqueològics de la ciutat. Es tracta d'una secció, "Patrimoni arqueològic de Rubí" que, de les mans de dos dels principals investigadors del món antic rubinenc, Jordi Font i Jordi Vilalta, descriu peces i troballes aparegudes al terme de Rubí que poden donar una mica més de llum sobre la vida dels nostres ancestres.
De moment han aparegut una quarentena d'aquests petits articles i de segur que en seguiran molts més. El fet és que la ciutat compta amb una riquesa d'elements arqueològics que no té res d'envejar a la d'altres poblacions de la comarca. El fet que no hagin aparegut estructures consolidades a causa de l'expansió urbanística que ha patit el municipi a partir de finals del 60 es contradiu amb la gran profusió de troballes producte, sobre tot, de la vigilància de F. Margenat durant aquelles èpoques. El Museu de Rubí, i també, cal dir-ho, algunes col·leccions particulars compten amb aquests elements que apunten a una importància de la nostra població en època ibèrica i romana que cal valorar i estudiar.

Entre aquestes col·lecions esmentades cal considerar, per exemple, les que conserva el Museu Etnogràfic Vallhonrat, mercès a descobriments fets, sobre tot, per Pere Bel. Aquestes estan actualment en procés d'estudi per Jordi Vilalta, que està fent una gran tasca de recopilació d'informació sobre el món antic a Rubí.

Nosaltres, doncs, ens veiem en l'obligació moral de donar a conèixer al gran públic, a través del Diari de Rubí i (en estudis més extensos) el nostre Butlletí aquests elements que, malauradament, molts, a partir del proper 31 de gener aniran a reposar als magatzems.

També, a través de diverses exposicions que hem anat organitzant al llarg dels anys que portem treballant per al patrimoni de la ciutat, hem mostrat al públic la nostra riquesa arqueològica. Com a botó de mostra, les que hem muntat en ocasió del 90 aniversari del Museu de Rubí.


Fragment de pedestal romà amb inscripció
exposat actualment al Museu Vallhonrat en ocasió del
90 aniversari del Museu de Rubí.


No obstant, alguns d'aquests elements els podeu contemplar a l'exposició permanent del Museu Municipal Castell, però caldria valoritzar, amb un espai molt més ampli, tota la riquesa del patrimoni arqueològic de la ciutat. De moment, nosaltres estem fent tot el que està en les nostres mans.