dijous, 18 de febrer de 2016

Cases modernistes de Rubí desaparegudes o a punt

Una de les víctimes del creixement desaforat de Rubí a partir de la segona meitat del segle passat ha estat el patrimoni de l'arquitectura modernista. Si bé la major part dels nostres tresors pertanyents a aquest estil han sobreviscut i formen part del nostre més preuat llegat (escoles Ribas, Ateneu, les torres de la Plana de Can Bertran...) cal esmentar que algunes malauradament s'han perdut per sempre.

Així tenim la torre Ricart o Fàbregas, situada fins a 2001 a la cantonada entre els carrers de Sant Isidre i de Magí Ramèntol, i construïda el 1908 i adquirida el 1920 per Joan Fàbregas, fabricant de blondes procedent, sembla ser, de Barcelona, que tenia el seu taller a Can Rosés.  Les excavadores van acabar amb aquesta bonica casa.

Torre Fàbregas. Dibuix de Pere Bel

A la cantonada entre el carrer de Pau claris i el de Cadmo es situava la vil·la Modesta, edificada pel constructor Pau Montmany per encàrrec de Francesc Rosés quan va tornar enriquit de Costa Rica. El nom de la casa li ve de la seva muller Modesta. Fou enderrocada els anys 70.

Vil·la Modesta

La Torreblanca, situada al carrer de Magallanes, era propietat de la fàbrica Josa, però la manaren construir la família de Montserrat Castellón i data del 1928. Fou esfonsada també a finals del segle passat.

A part d'aquests elements que ja no estan al mapa patrimonial de la ciutat, cal esmentar ara els que es troben en seriós perill de desaparició.  

Un dels casos més flagrants  és la casa Llonch, al carrer de Terrassa, cantonada amb carrer de la Justícia, així com diverses cases senyorials del passeig de les Torres, aquestes d'estil noucentista i fetes construir el 1920 per la família Massana (ens referim a les cases Massana i Arís, compretament degradades i niu d'"okupas"). No més bon aspecte tenen les anomenades cases d'en Rigol, entre els carrers del general Prim i del Príncep, fetes construir el 1918 per Pau Rigol, que havia tornat enriquit de l'Argentina.

Casa Llonch, el 2013.

Seria tota una llàstima que aquestes últimes  edficacions, que també formen part de la nostra història, a l'igual que altres com les ja esmentades Escoles Ribas, o l'Ateneu, desapareixessin producte de la incúria humana i dels malentesos entre particulars i administració...

Una de les torres d'en Massana, en fort estat de degradació


Cap comentari:

Publica un comentari