dissabte, 26 de desembre de 2015

 Un projecte de Museu engrescador

La setmana passada es va presentar a l'Ajuntament un nou projecte museístic. El seu origen està en una trobada efectuada entre representants del GCMR-CER, el Museu Vallhonrat, l'alcaldessa, el regidor de Cultura i el tècnic responsable del Museu Municipal.

El consistori va sol·licitar un informe que justifiqués la necessitat d'obrir un nou espai que mostrés la col·lecció del Museu de Rubí, que seria tramès a l'Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, a fi que es pronunciès sobre la seva viabilitat.


De fet, l'objectiu primer de la reunió era demanar a l'Ajuntament que satisfès el lloguer mensual de les dependències del Museu Vallhonrat, on encara roman l'exposició sobre el Museu de la Història i la Vida de la Ciutat, així com una assignació anual per poder fer front a despeses de manteniment i poder fer activitats.

 Exposició sobre el Museu de la Història i la Vida de la Ciutat

No obstant, els representants municipals van optar per implementar un projecte de mès alçada. De fet, també està previst que es creï una oficina de patrimoni dependent de l'Ajuntament. Per això es va encarregar l'elaboració del projecte al qual fem referència.

L’informe consta de diverses parts: en primer lloc la contextualització prèvia de la sinopsi, on s’explica la trajectòria del Museu de Rubí com a centre de patrimoni, els objectius del Museu de la Història i la Vida de la Ciutat, les realitzacions del 90è aniversari del Museu de Rubí; els esforços i esperances actuals (un apartat on s’explica que es tracta d’un projecte de ciutat resultat de l’esforç d’entitats i aportacions econòmiques d’empreses, complementat amb l’ajuda de l’Ajuntament) i la trajectòria del Museu de Rubí com a museu-biblioteca, on s’exposa la connexió entre l’antiga biblioteca del Museu i el nostre local de l’actual biblioteca Martí Tauler.

Local del Centre d'Estudis i Oficina del Museu (Biblioteca)

En segon lloc es passa a l’informe pròpiament dit, titulat “Part museològica de la sinopsi”, en la qual es diu que el Museu vol renéixer en harmonia amb els altres museus de Rubí i eliminar qualsevol duplicitat negativa. 

La seu del Museu Municipal Castell

En tercer lloc està la “Part museogràfica de la sinopsi”, on es descriuen els espais i explica les dimensions del local: hi hauria un espai central dedicat a mostrar la vida de la ciutat amb les peces del Museu relacionades amb aquest tema, però que en moments posteriors podrien ser reemplaçades per nous elements que exposin la vida actual de la ciutat; també constaria d’un espai d’acollida, dels espais dedicats a la història completa de Rubí, amb elements que farien més atractiva la visita, com, per exemple, els panells, i, finalment, d’uns espais annexos (arxiu-biblioteca i un dedicat a la història del Museu de Rubí). L’espai d’arxiu-biblioteca és un complement que funciona també com a sala de reunions, ja que reunir-se al local de la Biblioteca no és viable perquè es podria trencar el silenci de la sala de lectura en celebrar les nostres reunions.

Actual sala de reunions del GCMR, al Museu Vallhonrat

També es fa referència als horaris d'obertura (l'atenció al públic es faria amb el voluntariat dels socis i simpatrizants de les nostres entitats) i la previsió del nombre de visitants. Es diu que han passat per les exposicions del 90 aniversari unes 4.200 persones, amb escàs marge d’error; la meitat van venir al primer mes d’obertura, i es calcula una mitjana de  500 persones mensuals.

Tanca el document els apartats sobre la viabilitat del projecte i, finalment,el de les despeses previstes.

Esperem que la presentació d'aquest informe obri una nova etapa en la solució del problema del Museu de Rubí.

 

1 comentari: