dissabte, 19 de desembre de 2015

Un nou número del Butlletí

El passat divendres, a l'Auditori Vallhonrat, es va presentar el número 65 de la nostra publicació semestral "Butlletí", que ja porta publicant-se 34 anys ininterrompudament.

Acte de presentació del Butlletí. Foto de J. Gracia.

Aquesta vegada, tal com va anunciar el director, Jordi Vilalta, la revista, quant als seus continguts, va evocar una tornada als orígens de la nostra entitat. El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, quan va nèixer, el 1980, era, sobre tot, una associació que tenia com a eix fonamental de la seva activitat el salvament i la divulgació del patrimoni arqueològic. A poc a poc, al llarg dels anys, es va anar ampliant el seu camp i així en aquests ja 65 números s'ha abordat totes les temàtiques relatives al món de la història i del patrimoni en general.


Els articles que conformen el número que aviat veureu a les principals llibreries de Rubí són: en primer lloc, un treball de Francesc Margenat que invita a reflexionar sobre el significat de l'estela ibèrica trobada a Can Fatjó el 1968 i en el qual ofereix una nova interpretació dins el context històric de la invasió romana del territori hispànic.

 Segueix un article de Jordi Font sobre monedes de bronze romanes de la col·lecció del Museu de Rubí. A més de ser un estudi del material que conserva el nostre museu, pretèn ser també una reivindicació perquè les peces que romanen en els magatzems puguin ser algun dia exposades al públic. De moment, està la nostra publicació per fer saber que existeixen.

Projecció d'una moneda publicada al Butlletí. Foto J. Gracia

Un petit treball sobre toponímia gòtica mereix també ser destacat. El seu autor, Sergi Turiella, analitza una sèrie de noms de lloc de Catalunya que semblen, amb tota probabilitat, venir d'un estrat gòtic d'origen medieval, ja que segons qui signa l'article la noblesa i la monarquia nostranes eren d'origen germànic.

No manquen les altres seccions habituals: les bandes grises, el Noticiari de les activitats del primer semestre del 2015, i la fitxa de patrimoni, en aquest cas, sobre un interessant document d'un contracte d'emfiteusi, datat del 1824.

J. Vilalta i els autors dels articles del Butlletí. Foto R. Subirana

Qui estigui interessat en adquirir aquest nou número del Butlletí, estarà a les principals llibreries de Rubí a partir de principis de la setmana que ve.

Cap comentari:

Publica un comentari