dimecres, 2 de desembre de 2020

La masia de Can Serra: una llarga història

 A l'altra banda de la riera, en mig de naus industrials, s'aixeca una bonica masia: can Serra. En aquesta entrada presentarem les diverses vicissituds que han envoltar aquesta casa pairal que ha acabat per convertir-se en un centre d'assessorament empresarial. Curiós fi per a una masia que havia nascut com a unitat d'explotació agrícola en temps medievals...

Can Serra el gener de 2019. Foto Jordi Vilalta

Segons Lluís Garcia (1995) el 1187 es troba esmentada com a mas dels Horts i era un alou o propietat lliure que pertanyia a Bernat d'Horta. Hem de tenir en compte que els terrenys, molt propers a la riera, eren molt adients per a aquest tipus de conreus i d'aquí (possiblement) derivà aquest cognom. El 1230, com apunta Miquel Rufé al seu llibre sobre les masies de Rubí (1984), pertanyia a Guillem dels Horts. Més tard, al segle XIV, la família va rebre un pubill, en Bernat Rovira, i a principis del segle XV la propietat passà a ser de Francesc Carreras, procedent de Sant Quirze, per la qual cosa la casa va ser anomenada durant un temps can Carreres del Molí, i és que sembla que prop del mas s'ubicava un molí, com era habitual al costat dels cursos d'aigua en època medieval.

El 1484 Macià Serra (com ens informa Lluís Garcia), que era de Puig-Reig, es va casar amb Antígona Carreras. D'aquesta manera aquest Macià fou el primer del llinatge dels Serra, que regentarien la masia fins a principis del segle XIX. Posteriorment seguiren Francesc Serra (esmentat al fogatge de 1497) i  Antic Serra com a propietaris, mentre que el 1512 la regentava Antoni Serra del Molí. El cognom Serra, com apunta Cecília Vallès (2019), és molt antic a la nostra població i durant el segle XVIII serà bastant abundant, així com també els cognoms compostos amb Serra, com Serrafossà (que prové del casament de Jaume Serra amb Montserrat, de can Fossà), Pidelaserra, etc. Segons aquesta autora, sembla ser precisament procedeix de la masia que protagonitza aquesta entrada del blog.

A la casa s'hi arribava a través del camí de Sant Muç i al seu voltant, a més del molí abans esmentat, s'ubicaven molts horts a tocar la propera riera, on ara s'aixequen naus industrials. Eren els horts de la Llana.

La masia de can Serra envoltada d'horts. Anys 80-90. 
Foto Salvador Casanovas

Al segle XVII les terres i la casa passaren a pertànyer a Antoni d'Oms i de Santa Pau, que també posseïa el castell de Rubí. Els membres de la família Serra, des de 1650, segons pensa Lluís Garcia, passaren a ser masovers.  El 1693 el masover era Pau Serra i és en aquest mateix any quan Antoni d'Oms vengué el castell de Rubí i la casa de can Serra amb el seu molí a la Causa Pia de Miquel Pasqual, un blanquer de Barcelona. Els nous propietaris realitzaren obres dins la masia, al molí i als recs que alimentaven els horts.

Joan Serra, fill d'en Pau, tenia el 1717, segons la documentació del padró d'aquell any, "un par de bueyes para la labrança y un borrico para la casa", a més d'altre bestiar. Això ens indica que, a més dels horts, el terreny de la masia disposava de més terres cultivables ja que posseïa, com veurem una mica més endavant, molta extensió de terreny.

La família Serra, a través de Miquel i posteriorment de Magí Serra, continuà regentant la masia al llarg del segle XVIII fins que, a principis del XIX, els quatre fills d'en Magí anaren a establir els seus domicilis a diverses cases del poble de Rubí, tot i abandonant aquella casa pairal. 

El 1836, amb la desamortització dels béns eclesiàstics, les terres i la masia tornaren a la família Oms. Hem de dir que al segle XIX els terrenys de can Serra eren bastant extensos. Tenint en compte el mapa cadastral de 1854, limitaven, per la part esquerra de la riera, amb la propietat de can Serra del Padró (masia ara desapareguda situada a l'actual carrer de Xile que després s'anomenaria de can Bertran) i les terres de can Rosés i ca n'Oriol i ocupaven bona part de l'actual part nord del barri de Ca n'Oriol (la zona que es troba al costat est del camp de futbol i les piscines).

Propietats de can Serra a mitjans segle XIX. 
Reelaboració del mapa cadastral de 1854 per Josep Cornella

El 1880 la masia va ser adquirida per un fabricant, Josep Altet Rovira, i va anar passant per diversos propietaris al llarg del segle XX. Un d'ells, Josep Abril, als anys 40, va restaurar la casa. Cap als 80 va tornar a ser objecte de diverses intervencions més que no feren canviar substancialment la seva estructura, però, abans que a principis del present segle l'adquirís l'Ajuntament de Rubí, es trobava en un estat una mica degradat. 

Segons la classificació de Danés i Torras, la masia pertany al tipus II-2, amb coberta a dues vessants cap a les façanes laterals. La façana principal de can Serra presenta un portal adovellat de punt rodó, molt típic de les cases pairals, tant rurals com urbanes, de la Catalunya dels segles XVII i XVIII, època precisament a la qual pertany l'estructura de la masia que comentem en aquesta entrada. Veiem que en aquesta façana principal es situa un nínxol a la primera planta, a l'esquerra de la porta d'entrada, que, segons fotografies dels anys 80, allotjava amb tota probabilitat una imatge religiosa.

Can Serra als anys 80. Foto Nova Editora

El 2009, un cop adquirit l'edifici per l'Ajuntament de Rubí, el municipi va anunciar que es convertiria en un "centre de referència empresarial en l'àmbit de l'eficiència energètica per ubicar empreses de nova creació relacionades amb la innovació i l'eficiència energètica", emmarcat dins el projecte "Rubí Brilla".

Les obres van tenir lloc entre 2011 i 2012 i el 2013 ja estava en marxa a la masia l'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE), especialitzada en assessorament a empreses quant a ús d'energies renovables i eficiència energètica, tal i com s'havia projectat. A l'actualitat també s'hi fan cursos sobre aquesta temàtica i ofereix ajuda a persones que volen crear la seva empresa sota aquests criteris ecològics.

Curs a l'interior de can Serra (actual OSE)
Foto Ajuntament de Rubí

Per últim, afegirem que la masia està protegida al catàleg municipal de patrimoni (fitxa P16).

La masia de can Serra és un exemple de com antics edificis que es varen concebre en la seva època per a un ús determinat s'han reconvertit actualment per ser utilitzats per altres finalitats tot i respectant la seva estructura tradicional (restaurada i readaptada) i els seus elements patrimonials.

Agraïm de manera sincera l'ajuda que ens ha donat l'amic Lluís Garcia per escriure aquesta entrada, el qual ha aportat informacions inèdites i molt rellevants.

Bibliografia

- García, L., 1995: "Sant Pere de Rubí a l'època baix-medieval; segles XII, XIII, XIV i XV", Butlletí Grup Col·laboradors Museu Rubí, març de 1995, p. 309-318. 

Rufé, M., 1984: Les masies de Rubí i la seva gent, Museu de Rubí.

- Vallès, C., 2019: "La família de Casa Serra del Molí en la documentació fiscal i censal de l'Arxiu Municipal de Rubí", Butlletí Grup Col·laboradors Museu Rubí, juny de 2019, p. 2-15.

- Informació oral de Lluís García, 29 de novembre de 2020.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada