diumenge, 28 de juliol de 2019

Pintura del segle XIX a Rubí

Encara està per escriure una bona i completa història de l'art a Rubí. En aquesta entrada intentarem obrir el tema, de caire a engrescar la realització de futurs treballs, de la pintura del segle XIX. Fa uns anys, l'Associació Sant Galderic i l'Ajuntament de Rubí van oferir al públic un compendi dels pintors i escultors rubinencs nascuts abans de 1930. En ell hi ha un text molt interessant redactat pel nostre soci i amic Lluís García en què es fa referència a la pintura del Rubí del vuit-cents com a precedent del tema principal del llibre.

Retrat de dona. Anònim. Museu de Rubí

Aquest estudiós ens parla de la gran quantitat de retrats que a partir de mitjans d'aquell segle són encarregats per personatges de Rubí que tenien mitjans suficients per poder pagar-los a pintors retratistes, molts dels quals eren de fora de Rubí, especialment de Barcelona. Parlem de Frederic Català, Antoni Martí, Joaquim Planella, Josep Portusach... Altres retrats (molts) es troben sense signar i possiblement serien obra de pintors passavolants. En aquells temps l'art de la fotografia encara era molt incipient, encara que a finals del segle ja trobem moltes imatges preses amb la càmera. Però un quadre pintat sempre era un senyal de prestigi.

Retrat d'un prohom rubinenc. Museu de Rubí

Els comitents són propietaris de terres (com els Xercavins, els Ramoneda), hisendats (els Ribas, els Monmany, els Aguilera...), fabricants (la família Malet, els Calvet...).

La família Malet. Museu de Rubí

Exemples de retrats de personalitats rubinenques són el de Pere Xercavins, amo de la masia, de l'artista Antoni Martí, datat del 1850; els de la família Malet (anònim); el retrat de mossèn Joan Malet, de mitjans de segle, també d'autor desconegut; el de Margarida Ramoneda (oli de Frederic Català, de 1880), o els del matrimoni format per Miquel Calvet i Maria Carreras, de la primera meitat del segle XIX, que instal·laren la fabrica coneguda popularment com "la Llana", la primera de Rubí.

Margarida Ramoneda, oli de Frederic Català

Pel que fa a art religiós de Rubí d'aquesta època, hem d'esmentar els exvots sobre taula de fusta (encara que també comptem amb algun pintat sobre tela) que es dipositaven a l'ermita de Sant Muç. El més destacat és un conservat al magatzem del Museu de Rubí, d'autor anònim i datat del 1855, en el qual es representa la processó dels "xatos".  A aquest respecte remetem el lector a l'entrada "Exvots de Sant Muç al Museu de Rubí", de 10 d'octubre de 2018. Hem de dir que, quant a art de temàtica religiosa del segle XIX, s'han conservat millor les escultures dedicades a verges i sants, que es trobaven a les masies o pertanyien  a la parròquia.

Exvot sobre taula pintada que representa la processó dels "xatos". Museu de Rubí

Finalment hem d'apuntar una curiosa dada que ens fa saber en Lluís García: l'ensenyament de les Belles Arts a les escoles no es va fer fins el 1866 amb la introducció de l'assignatura de dibuix.

Tot un tema per investigar encara: l'art rubinenc del segle XIX.

Cap comentari:

Publica un comentari