diumenge, 29 de juliol de 2018

El bestiar a Rubí en època medieval

En aquesta entrada parlarem d'un tema no gaire conegut, però molt important: el bestiar a Rubí en època medieval. En aquelles remotes èpoques, en què quasi la totalitat de les nostres terres eren domini del castell de Rubí o bé del monestir de Sant Cugat del Vallès, l'existència d'animals que proveïssin de carn i llet, o bé que servissin com a força de treball per llaurar les terres era vital per a la subsistència de la població. Hem de tenir en compte, no obstant, que la dieta alimentícia es basava quasi totalment en el consum de pa i derivats dels cereals o llegums i que la carn es menjava en ocasions especials (festivitats).


Així, tenim constància (i em remeto al treball de l'estudiós Lluís Garcia al llibre El bestiar, de la quadra al taulell, Rubí, 2013) de cavalls per a la muntura de l'host del castell de Rubí. Per cert, tant el senyor del castell com l'abat del cenobi de Sant Cugat gravaven amb censos i impostos els animals domèstics dels pagesos que treballaven les seves terres.

Els cavalls medievals eren més petits que els actuals

Veiem, doncs, com els bous, que eren utilitzats per llaurar els camps, estaven sotmesos a un impost per parella d'aquestes bèsties que es deia bovatge. Pel que fa a ovelles i cabres, d'on s'extreia carn, llana, llet, formatge i, en ocasions, pell per fer pergamins, eren gravades amb el carnalatge. Les gallines, capons i pollastres tampoc s'escapaven d'aquests gravàmens.


 Ressenyem que els propietaris dels masos o alous, encara que sotmesos a la jurisdicció feudal del castell o del monestir de Sant Cugat, també podien vendre i comprar animals entre ells, com ens assenyala amb nombrosos exemples Lluís Garcia a l'estudi abans esmentat.


Finalment, al segle XV, quan el règim feudal ha havia estat abolit a la nostra població, el batlle reial de Catalunya va concedir la carnisseria de Rubí a Antoni Clapers, que després passaria a dependre directament del consell municipal (1448). Poc després, el 1454 s'hi instal·laria l'escorxador més antic que es té constància a Rubí.


Cap comentari:

Publica un comentari