diumenge, 11 de febrer de 2018

Monedes ibèriques de Rubí

Fa uns dies parlàvem de les monedes d'època romana que s'han trobat al terme de Rubí. Aquesta vegada ho farem de les peces encunyades pels habitants ibers sota el domini de Roma, als segles II i I aC. Sembla ser que aquestes monedes, que seguien el patró romà, servien per pagar el sou dels soldats romans que ocupaven el territori, així com el dels auxiliars i mercenaris indígenes. També contribuïren a integrar la zona ibèrica en el món econòmic romà.

Anvers d'un as de Bolskan.

A la Laietània (l'àrea ètnica que comprenia el Baix Llobrgat, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès), al segle II aC, hi havia les següents seques: Laiesken (no sabem exactament el lloc on s'encunyaven les monedes amb aquesta llegenda, però podria ser Montjuïc), Lauro (molt probablement l'assentament de Puig Castell, a Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental), Ilturo (Cabrera de Mar, el Maresme, que passà després, al segle I aC, a Mataró amb el nom d'Ilduro) i Baitolo (Badalona).


Revers d'un as de la seca d'Ilturo, amb la llegenda ibèrica sota.

A Rubí, procedents de les seques laietanes, a l'antiga col·lecció del Museu hi hava dues de Laiesken i dues d'Ilturo/Ilduro. Actualment, segons els estudis de Jordi Font, només en resta una d'Ilturo (foto superior), quant a monedes de la Laietània; no en tenim ni de Lauro ni de Baitolo, i les dues de Laiesken es devien perdre a la guerra civil.

Sí comptem amb moltes de fora de l'àrea laietana, com dos assos (unitat de moneda de bronze) d'Untikesken (Empúries), encunyats pels ibers que vivien a Empúries, amb el cap de la deessa Palas Atenea a l'anvers i el cavall Pegàs al revers, i datats a la primera meitat del s. II aC; dos assos i un semis (mig as) de Kesse (seca ubicada, segons la majoria d'estudiosos, a Tarragona), i dos assos i un denari (moneda de plata) de Bolskan (Osca), així com altres assos de procedència incerta (un sembla ser també de Kesse). Aquestes peces de la col·lecció del Museu molt probablement han estat trobades a Can Fatjó. A Can Ramoneda s'ha trobat un altre as d'Untikesken, un d'Iltirta (la Lleida ibèrica), un altre de Kesse i un que també sembla procedir d'aquesta seca, un de Bolskan i dos semis de la ciutat ibera de Càstulo (Linares, Jaén), cosa molt estranya ja que a Catalunya quasi no hi ha troballes d'aquest centre encunyador.

Anvers d'una moneda de bronze d'Untikesken.

Per altra banda, hem de dir que segons Josep Serra, a l'antiga col·lecció del Museu de Rubí hi havia monedes procedents d'Iltirta, Kesse, Auso (Vic) i Sagunt.

Veiem doncs una abrumadora presència de monedes procedents de seques catalanes, especialment de Kesse (Tarragona) i Untikesken (Empúries), i algunes de fora com les de Bolskan (Osca), fins i tot més que les estrictament Laietanes, de les quals, com ja hem dit, només tenim actualment un as d'Ilturo (Cabrera de Mar).

Cap comentari:

Publica un comentari