diumenge, 20 de setembre de 2015

"La vida a pagès. L'estudi de la masia catalana"

Al Museu Municipal Castell podem contemplar des del passat 15 de setembre una exposició sobre les masies de Catalunya i les illes Balears: "La vida a pagès. L'estudi de la masia catalana", de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el grup BBVA.

Aquesta mostra, que es pot visitar fins el 25 d'octubre, ha estat cedida per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, que administra els fons de l'obra social de l'antiga Caixa d'Estalvis de Sabadell.


Es tracta de presentar al públic els fons d'un gran projecte d'investigació sobre les masies catalanes i baleàriques que l'industrial Rafael Patxot va tenir "in mente" i que va encarregar al Centre Excursionista de Catalunya, amb l'objectiu de publicar una gran obra que analitzès la masia en tots els seus aspectes, tant arquitectònics com socials, culturals, etc. Els treballs s'iniciaren el 1923 i quedaren avortats el 1936 per raons que tots coneixem. Així, al llarg d'aquells anys un grup d'investigadors del CEC, de la secció Estudi de la Masia Catalana, van recòrrer tot el nostre país i les illes Balears per documentar la vida dels pagesos i plasmar en aquell projecte el que consideraven l'essència de la catalanitat.


Varen poder catalogar 1.500 masies i en resten d'aquella meritòria feina e més de 7.700 fotografies, fetes per prestigiosos professionals de la imatge d'aquella època (aquí en mostrem tres). Tot aquest fons, resultat de la recerca interrompuda per la guerra i el posterior exili de molts que hi treballaven, fou cedit finalment el 1975 per Núria Déletra-Carreras Patxot, descendent de Rafael Patxot, al Centre Excursionista de Catalunya.


A Rubí, com ja hem apuntat en anteriors entrades, també conservem bastants testimonis de l'antiga vida a pagès, en la forma de velles masies que encara romanen en mig dels camps i boscos del nostre entorn. No obstant, no poques d'elles es troben en un estat lamentable quan no totalment esfonsades o simplement desaparegudes.

Can Calopa, masia de Rubí en estat de degradació.
Foto Jordi Vilalta

Cal conscienciar, tant a la gent com a les administracions, de la importància de preservar aquest ric patrimoni arquitectònic i també etnogràfic, ja que conforma un dels pilars de la nostra identitat com a poble. Què seria dels camps de Catalunya sense les seves entranyables masies?

Can Pi de Vilaroch el 2010. Foto Jordi Vilalta.


Cap comentari:

Publica un comentari