dissabte, 18 de juliol de 2015

Rubí, ciutat amb un ric patrimoni industrial

Fa dies ens va sorprendre una notícia que afirmava que Rubí era la població de l'estat espanyol amb més percentatge de persones que treballaven al sector industrial.

El fet és que la nostra sempre ha estat, des de la primera meitat del segle XIX, una ciutat que ha apostat decididament per l'activitat fabril. La primera instal·lació industrial pròpiament dita fou la Llana, el 1824, a la Verneda d'en Carreras, prop de l'actual masia de Can Serra.

Al llarg d'aquell segle, més indústries s'anaren establint aprofitant sobre tot el curs de la riera com a font d'energia: el Vapor Vell, a terrenys de ca n'Alzamora, la Pelleria (actuals naus de l'Escardívol), Can Parellada i la fàbrica d'electricitat de Manuel Salsas, entre moltes altres, de diverses dimensions i importància.

Naus de l'Escardívol. Foto Jordi Vilalta

Al segle XX continuà l'expansió industrial amb noves fàbriques com el Vapor Nou (J.J, Bertrand e Hijos), "cal Mosques", Can Sedó, i és a partir dels 40 i sobre tot dels 50, quan la indústria cada vegada anirà menjan terreny a l'activitat agrícola, que sempre havia estat la predominant.

El Vapor Nou. Foto Jordi Vilalta

Algunes fàbriques nascudes al segle XIX o principis del XX van continuar la seva expansió i nasqueren altres com, per exemple, la Josa (Electrotécnica Josa, SA), la bóbila Tejala, Material Clínic, Huecograbados Francino, Relámpago Zipp, Ruffini, Pujol y Tarragó, etc, etc, que a poc a poc, especialment a partir dels anys 70 s'anaren concentrant en polígons industrials. La indústria rubinenca, l'any 1975, moment dl seu màxim apogeu, donava feina al 63,44 % de la població activa (unes 10.900 persones aproximadament) de l'aleshores encara vila.

Maqueta del complex de la Josa, a la Biblioteca Municipal

Així doncs, encara que avui en dia el sector industrial ha anat minvant arreu en favor dels serveis, Rubí conserva encara el seu caire de ciutat eminentment fabril. És per aixó que el Grup i el Centre han decidit aquesta any participar en les Jornades Europees del Patrimoni, que tindran com a protagonista les fàbriques del nostre país (el patrimoni industrial).


Cap comentari:

Publica un comentari