dimecres, 10 de desembre de 2014


Noves trabes estatals al dinamisme de la societat civil

Fa uns dies vam rebre un correu electrònic de l'Institut Ramon Muntaner en el qual se'ns deia que avui mateix, quan redactem aquestes línies, entrava en vigor la Llei  19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon goverm, d'àmbit estatal, la qual obliga a les entitats culturals que reben més de 5.000 € anuals de l'administració pública a fer públic de forma activa tot un conjunt d'informació vinculada a la gestió interna i econòmica: activitats, contractes, convenis i subvencions amb els organismes públics

Acudit gràfic d'Eneko. Font: queaprendemoshoy.com

Si bé les nostres entitats, que no arriben a aquest quantitat en ajudes econòmiques de l'Ajuntament, estan excloses de l'aplicació d'aquesta llei, sí que en canvi les afecta la també estatal Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats. Aquesta llei és d'obligat compliment per a totes les associacions culturals, encara que no rebin cap ajut econòmic o estiguin inactives. Cal que presentin l'impost de Societats cada any a partir del 2016. El primer exercici que cal declarar, per tant, serà aquell que comença el proper 1 de gener.

No obstant, aquesta norma també preveu un conjunt de deduccions fiscals per les persones o entitats que facin donacions econòmiques a les associacions.

Font: http://www.custodiaterritori.org/

Tot aquest maremàgnum obligarà, doncs, a portar una comptabilitat, i per tant, a més maldecaps. Veiem com l'estat, en aquest cas, el central, posa cada vegada més impediments a l'acció de les associacions culturals, a causa de la seva voracitat impositiva.

En comptes d'ajudar-nos, ens posen trabes. Des de dalt, no els agrada la vitalitat creativa de la societat civil. Només veiem una solució: que un conjunt d'entitats nostranes ens mancomunem per fer una gestió conjunta. D'aquesta manera, i a través d'una persona alliberada que porti la documentació de diverses associacions, aquestes podran dedicar-se a allò que realment és important: la difusió i la dinamització de la cultura.
1 comentari:

  1. La burocracia i l'afany recaudatori del Govern no te limits. No respecta ni una cosa tan básica com es l'associacionisme i el voluntariat. Es pensen que ens fem rics i posem ma a la caixa, com ells estan acostumats. Quina vergonya !!

    ResponSuprimeix