divendres, 8 d’agost de 2014

Els fons del Museu de Rubí (I)

El Museu de Rubi compta amb una bona sèrie de materials que poden donar una imatge global de l'evolució del poblament de la nostra comunitat a tavés dels segles.

En primer lloc, pel que fa a l'aspecte de la geologia, comptem amb minerals, procedents de les recerques dels membres del Grup i per donacions. Molts d'elles procedeixen de la pedrera Berta (el Papiol), encara que també n'hi ha d'altres llocs d'arreu de Catalunya.

Cerussita de la pedrera Berta

Quant a fòssils, molts són el resultat de troballes efectuades pel Grup, moltes d'elles al "Llac dels Fòssils" (actual polígon industrial de Can Sant Joan), i també fora de Rubí.

La Prehistòria està representada per restes del paleolític inferior trobades al Pinar, Ca n'Amat (Les Fonts) i altres llocs; del paleolìtic mitjà (troballes entre Rubí, Sant Quirze i Terrassa); un conjunt de destrals polimentades i restes d'un sepulcre de fossa trobat a can corbera, del Neolític, i els materials trobats a una sitja del s. VII aC apareguda a la zona de Can Fatjó.

Eines del paleolític mig

D'època ibèrica i romana hi ha una gran quantitat de materials. El principal jaciment és Can Fatjó, d'on procedeixen les troballes efectuades al llarg del temps en aquesta zona (encara que molts materials, malauradament, es troben al Museu Arqueològic de Catalunya). Als amagatzems del Museu, pel que fa a l'època ibèrica i iberoromana, tenim diverses reproduccions, com la de l'estela ibèrica, la del pebeter o cremador de perfums, diverses rodes de molí, ceràmica d'importació i autòctona....

La romanitat a Rubí també ha deixat una gran petjada quant a elements representatius. Procedeixen de Can Fatjó, el casc urbà de Rubí, i els assentament rurals. També hi ha material procedent de les vil·les romanes de can Tintorer (el Papiol) i can Pedrerol de Baix (Castellbisbal). Peces importants d'aquesta època que conservem als magatzems del Museu són les incscripcions romanes aparegudes a diferents llocs del terma, moltes restes ceràmiques, especialment de terrissa fina romana, àmfores, dolia (grans gerres contenidores d'aliments), elements de tipus artístic com els fragments de cornisa romana de marbre de Carrara, un capet del déu Bacus trobat a can Feliu, la font romana en forma de cap de lleó, ares votives, un banc de pedra amb inscripció... No hem d'oblidar tampoc la col·lecció de monedes ibèriques i romanes.També l'època tardoromana hi està representada amb un fragment de columna helicoidal trobat a la plaça del Dr. Guardiet, entre altres interessants elements.

Banc romà amb inscripció

Aquests elements, al menys els que estan trobats al nostre terme municipal, estan inventariats i guardats en capses.

Pel que fa a la part arqueològica també hem de fer esment de la col·lecció Roura, que, encara que presenta objectes prou importants, no té valor historiogràfic, ja que moltes de les peces són falses i altres són de procedència desconeguda.

En properes entrades anirem fent una descripció solt somera dels fons del nostre Museu.

Cap comentari:

Publica un comentari