dijous, 16 d’agost de 2018

El Museu Municipal Castell

El 1987 l'Ajuntament de Rubí va iniciar les obres de rehabilitació del vell castell, que acabaren a principis dels 90. Mentres tant ja es pensava en destinar-lo com a museu local. Això engrescà el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, que va pensar que finalment el problema del tancament del Museu des de principis dels 80 veuria la seva solució.No obstant, el 1996 l'edifici es va inaugurar amb el nom de "Castell. Ecomuseu urbà" i la seva gestió fou encomenada a una empresa de fora de Rubí finançada per la Unió Europea anomenada Centre Europeu del Patrimoni. El castell es va constituir com a "un espai de reflexió i de diàleg, que treballa sobre les històries i la memòria de tots els ciutadans que viuen i conviuen a Rubí". La primera persona que dirigí l'equipament fou Montserrat Mallol.També es va obrir al públic la primera exposició permanent, "Rubí, riera d'identitats. Un passeig per la història de la ciutat", amb materials cedits bàsicament per la Fundació Museu-Biblioteca de Rubí. La mostra constituïa un resum sobre la història de la població amb el fil conductor de la riera.

Una vista de la primera exposició permanent

Després d'uns anys de no massa bones relacions amb les entitats vinculades tradicionalment al Museu de Rubí, l'empresa que gestionava l'equipament va fer fallida i el 2000 l'Ajuntament es va fer càrrec directament del castell. Mitjançant un concurs, la direcció va ser atorgada a Teresa Blanch, que, a diferència de l'anterior gestora, practicà una política d'apropament a les entitats vinculades al vell Museu per organitzar les diferents activitats.

Aquestes, per nomenar unes quantes, eren les Beques per a la Recerca", de caràcter bianual, que es concretaven en l'edició d'un llibre; la revista Identitats de Rubí (anual, però que malauradament va deixar d'editar-se des de 2008); els dossiers didàctics per a les escoles (fets amb la col·laboracio del GCMR), i les exposicions temporals, també amb la participació de les entitats ciutadanes. Actualment, moltes mostres són itinerants, encara que tampoc falten les fetes d'acord amb les associacions locals.

Primer número d'Identitats de Rubí

Tampoc podien mancar les activitats lúdiques (que encara es mantenen), les conferències i la confecció d'itineraris urbans i de patrimoni natural.

El 2008 es va produir un canvi en la direcció del museu, que va passar a mans de l'actual gestor, Joan Gallisà. El nou director de l'equipament es va preocupar d'adequar-lo a la normativa museística i també, el 2009, de la renovació de l'exposició permanent, amb el nou títol de "Rubí. L'evolució d'un poble", que seguí versant sobre la nostra història, peró amb un espai reservat a artistes locals.

Una vista de l'exposició permanent actual

A partir de 2011, el Castell. Ecomuseu urbà va canviar de nom. Seria el Museu d'Història Local, que té per objecte "exposar i difondre la història de la ciutat com a patrimoni col·lectiu, conservar i difondre els objectes que s'hi exposen i, per últim, refermar la identificació de la ciutadania amb la seva història local." Formava part del Museu Municipal Castell, que, a part del Museu d'Història, la seva seu central, també abraça tres espais expositius més: l'Espai Expositiu Antiga Estació, destinat a mostres d'artistes locals; l'Espai Expositiu Aula Cultural des de 2012 (que és el de l'antiga sucursal de la Caixa de Terrassa), destinat a la difusió de l'art contemporani, i, des que es va inaugurar la nova Biblioteca Mestre Marti Tauler, el 2010, l'Espai Expositiu Jaume Pla, que difon les obres d'aquest gravador rubinenc, però que fonamentalment està destinat a a llotjar exposicions de temàtica variada.

L'Espai Expositiu Antiga Estació el 2009.

El 2013, mercès als esforços efectuats per l'equip de Joan Gallisà, el MMUC va entrar a formar part del Consell Internacional de Museus (ICOM) i es va acabar d'adaptar a tota la normativa jurídica relativa a equipaments museals.

Creiem, des del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre d'Estudis Rubinencs que caldria curar les velles ferides que va causar l'aparició d'aquest equipament, que es va veure des de les entitats vinculades al vell Museu com a un intent de municipalitzar el vell Museu de Rubí. Cal que ens posem d'acord entre tots i establir mecanismes de cooperació, ja que l'interès que ha de prevaldre és el de la conservació, l'estudi i la divulgació del patrimoni local.

Cap comentari:

Publica un comentari