dilluns, 11 de gener de 2016

Els torrents i rierols de Rubí: protegim-los!

Aquesta vegada parlarem d'un element al qual potser no se li ha donat la notorietat que es mereix, dins el nostre patrimoni natural: ens referim als torrents i rierols, que marquen profundament la fesomia de l'entorn de Rubí no urbanitzat (encara?).

Torrent de Can Xercavins el desembre de 2014. Foto J. Vilalta

En primer lloc comptem amb un curs fluvial que vertebra tot el terme de Rubí de nord a sud: la riera (a la qual dedicarem un altre article en aquest blog per la seva importància). Aquesta riera rep les diverses aportacions dels torrents rubinencs, tant per la seva banda esquerra com per la dreta.

Torrent de Can Pi de la Serra, novembre de 2015.

Els torrents i rierols de Rubí, generalment, es troben fortament encaixats al terreny i estan rodejats d'una frondosa vegetació: canyes, cues de cavalls i arbres com àlbers, oms, pollancres, salzes o plàtans. També poden comptar amb una fauna formada per mamífers com la geneta i el toixó; rèptils com la granota verda, la salamandra, la serp d'aigua o el vidriol, i ocells com la cuereta blanca, el duc, el gamarús, la merla, el rossinyol o el tudó.

Vegetació del torrent de Can Rosés, agost de 2015

El gran problema del nostre clima mediterrani és, de vegades, la manca de pluges, i així veiem com en quasi totes les èpoques de l'any, llevat quan plou, aquests petits cursos d'aigua es mantenen secs, i més ara amb el maleït canvi climàtic.

Vegetació del torrent de Can Solà, maig 2014

La majoria de torrents recorren la part rural del terme de Rubí, però hi ha dos, el de Ca n'Oriol i el de l'Alba que estan pràcticament soterrats sota el casc urbà, tret d'alguns trams pel que fa al primer dels dos esmentats. Els altres els trobem delimitant camps pertanyents a masies. Tant és així que alguns canvien de nom depenent de la propietat que travessen: així, tenim el torrent de Can Balasch-torrent Fondo,  el de Can Solà-Can Xercavins o el de Can Guilera-Can Roig-Sant Muç-Can Ramoneda. Altres rierols que caldria esmentar i que formen part del nostre patrimoni natural són els de Can Rosés, Can Feliu, Tallafigueres, Can Pi de la Serra... i especialment el dels Alous, que durant un gran tram del seu recorregut separa els termes de Rubí del de Sant Cugat.

Torrent dels Alous el gener de 2015, zona de Can Vallhonrat

Cal engegar plans per protegir i posar en valor aquests petits i entranyables cursos d'aigua que formen part inextricable del nostre paisatge. Ja CEPNA, juntament amb altres entitats interessades, va fer una gran campanya fa uns anys per protegir el rierol de Can Xercavins. El 2012  l'Ajuntament va desbrossar i netejar alguns torrents, concretament el de Can Serra i el de les Abelles, que, per cert, aquest últim any ha estat condicionat per a poder passejar pel seu entorn.

Entorn del torrent de Tallafigueres, novembre de 2015

Els torrents de Rubí, tan desconeguts com presents i importants, per l'ecosistema que allotgen com pel seu valor històric, cultural i natural, Protegim-los!


Cap comentari:

Publica un comentari