dijous, 22 d’octubre de 2015

Ajuntem-nos tots i treballem junts!

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Rubí va presentar una mocío al Ple municipal celebrat el mes de setembre, la qual tenia per objectiu millorar la conservació del patrimoni històric a través de la creació d'una oficina tècnica que coordinaria un centre de documentació, el Museu Municipal Castell, el dipòsit i espai de restauració (magatzems?) i un centre d'interpretació i difusió.

La seu principal del Museu Municipal Castell

També es destinaria una patida cada any per efectuar intervencions relacionades amb la protecció i la conservació d'elements del catàleg de patrimoni que es va elaborar el 2004.

Tot això està molt bé, però, com es farà? Es tindrà en compte les entitats que des de fa tants d'anys vetllen pel patrimoni de la ciutat, o bé, com malauradament ha succeït els últims anys, es farà una labor paral·lela?

Cal establir línies de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats. Si bé hi ha tasques que l'associacionisme, per manca de mitjans o temps, o per prescripcions legals, no pot assumir, hi ha d'altres, com la difusió i l'estudi del nostre llegat patrimonial en les quals sí estan plenament capacitades, i això podria complementar la feina de l'administració.

Curs sobre història de Rubí, organitzat pel CER, 2011.

El Grup de Col·laboradors del Museu de Rub, des de 1980, í i el Centre d'Estudis Rubinencs, des de 1988, porten realitzant una labor de divulgació i d'investigació sobre temes relacionats amb la història de la nostra ciutat, així com el seu llegat natural, que no s'ha de menystenir.

Dia de la Terra, 2015. Conferència sobre les masies.

També pensem que és un deure nostre insistir i fer mostrar a les instàncies municipals la nostra capacitat en aquest aspecte i, com hem apuntat abans, tractar de realitzar més activitats conjuntes (com la passada edició de les Jornades Europees de Patrimoni, amb gran assistència de públic) i d'aqiesta manera cada agent podrà aportar el seu bagatge en la gran i noble tasca de la protecció i la posada en coneixement del nostre llegat cultural i històric.

No anem cadascú per la nostra banda... ajuntem-nos tots i cooperem!!!


Cap comentari:

Publica un comentari