dijous, 18 de juny de 2015

Un nou número del Butlletí

El passat dimarts dia 16 de juny va tenir lloc a l'auditori del Castell, és a dir, del Museu Municipal, la presentació d'un nou número del Butlletí.

Aquesta vegada foren dos els treballs que s'hi presentaren, a més de l'habitual secció del Noticiari, que explica les principals activitats a Rubí referents a la divulgació del patrimoni.


En primer lloc, un documentadíssim estudi de Ramon Batalla sobre la indústria rubinenca i del desenvolupament urbanístic de la nostra població en temps del franquisme, en el qual podem copsar els profunds canvis que ha patit Rubía al llarg de la segona meitat del segle passat, L'article, que ocupa gran part de la publicació, ens presenta una gran abundor de gràfics on podem veure aspectes tant interessants com les indústries que foren afectades per la rierada del 1962, l'evolució del nombre d'establiments industrials a Rubí, la població al llarg dels diversos decennis (creixement, lloc de naixement...), els treballadors/es als diversos sectors de la indústria, la superfície industrial al llarg del temps, el grau d'instrucció, la superfície conreada...

Les naus de la Pelleria, afectades per la rierada.
Foto Bartomeu Cucurull

En segon lloc el Butlletí també ofereix als lectors/es un treball dels estudiosos locals F. Xavier Arís i Pere Bel sobre el "Document dels Pets", un imprès que el 29 de junt proper complirà 300 anys exactament, i que es tracta d'uin salconduït expedit en favor d'Anton de Borja, cirurgià i secretari municipal de Rubí, perquè pogués expel·lir ventositats en públic, a ran d'una malaltia que els provocava. Anton de Borja, tal com va recalcar F. Xavier Arís en l'exposició del seu article, fou, a més de cirurgià i secretari, un gran defensor de la llengua catalana. Sembla ser que va participar en la defensa de Barcelona contra les tropes borbòniques, i, a més, després del Decret de Nova Planta, va tenir el coratge d'escriure tota la documentació municipal, i les seves obres sobre medecina, en llengua catalana.

El "Document dels Pets"

El Butlletí número 64 estarà aviat a la venda a les principals llibreries de la població i al Punt d'Informació de l'Antiga Estació, per només 6 €.


Cap comentari:

Publica un comentari