dilluns, 16 de març de 2015

Com ha de ser el Grup i el Centre d'Estudis del futur?

En una societat cada vegada més individualista i amb un món associatiu en crisi, quin paper han de tenir entitats com la nostra? Com hem d'actuar de cara al futur i a les noves tendències socials?

El Grup de Col·laboradors, que des del 2010 treballa estretament amb el Centre d'Estudis Rubinencs, Les dues entitats, que formen el GCMR-CER, s'han plantejat des del seu inici la difícil i important tasca d'agrupar totes les persones interessades en la nostra cultura rubinenca i, especialment, pel que fa la història local i la defensa del patrimoni.

Assemblea de revitalització del CER, 2010.

A tal efecte, sempre hem considerat que cal ajuntar o, millor, coordinar, tots els esforços possibles i, a més, dialogar amb l'Ajuntament, per tal d'elaborar conjuntament accions encaminades a fer complir aquests objectius: l'estudi i la divulgació d'aquesta història i aquest patrimoni local que ens identifica.

Un exemple d'aquesta col·laboració amb el municipi és la subvenció anual que ens atorga per tal d'editrar un dels dos Butlletins. Però creiem que cal més. De fet volem tenir el nostre pes en les polítiques de disseny de la política local de patrimoni. No en volem restar exclosos.

El Museu Municipal Castell

Per a aconseguir això potser fora bo que el GCMR-CER es constituís en una gran entitat que tingués com a una de les seves missions més importants el recolzament de la tasca de les persones que estan interessades en fer activitats en aquesta temàtica, tant a nivell individual o si estan integrades en una entitat.

El fet és que estem recollint idees a base de parlar amb persones vinculades al món de la nostra cultura local. Ens plantegem constantment la nostra identitat com a associació; ens preguntem com ha de ser aquesta en el futur. I entre tots, recollint percepcions, opinions, idees, haurem de dicidir per quines vies haurem de transitar i a quins objectius arribar.

Cap comentari:

Publica un comentari