dijous, 2 d’abril de 2015

El futur del Museu de Rubí depèn de tots nosaltres

El 31 de març van tancar les exposicions del 90 aniversari del Museu de Rubí. A partir d'ara, un cop efectuada aquesta gran activitat, coordinada per F. Xavier Arís i un grup de persones que han dedicat la major part del seu temps i esforços al seu èxt, ens toca plantejar-nos una sèrie de qüestions o, millor, dit objectius.

En primer lloc, caldria cercar una solució immediata al problema de la no obertura al públic del Museu de Rubí, i aquesta passaria per mantenir l'exposició que versa sobre "El Museu de la Història i la Vida de la Ciutat" al mateix Museu Vallhonrat. S'estan fent negociacions al respecte que estan donant resultats esperançadors.

Exposició "El Museu de la Història i la Vida de la Ciutat"

En segon lloc, s'hauria d'intentar establir un gran consens entre totes les institucions implicades en el nostre patrimoni cultural, a fi de cercar una solució en la que tots els agents en surtin beneficiats. Hauríem de fer seure en una taula Ajuntament, Parròquia de Sant Pere, Arxiu Municipal, Grup de Col·laboradors del Museu i Centre d'Estudis, a fi d'entre tots, començar a fer el que ara es diu "una fulla de ruta". Potser, fins i tot, fora bó establir una comissió que guiés aquest procés.

Molta gent implicada en la cultura de la ciutat veuria amb bons ulls la reobertura del Museu de Rubí de sempre. Nosaltres vam presentar al respecte el projecte "Museu de la Història i la Vida de la Ciutat", com a organisme integrador entre antic Museu, Museu Vallhonrat i Museu Municipal. Ara hem de veure com pot ser rebut per part dels agents abans esmentats, En què podem avançar, en quines qüestions potser hauríem de recular. Forma part de la conversa, de la negociació. Cal un gran pacte per començar a treballar.

"Segona inauguracó" de l'exposició sobre el MHVC,.

Amb el nou govern que sorgeixi de les eleccions municipals de maig, haurem d'iniciar tot aquest "full de ruta", Ara, de moment, cal reflexionar i pensar com fer-ho.

1 comentari: